printHeader

Backlinks

Backlinks zijn links van andere websites naar de uwe. Als die komen van betrouwbare, waardevolle websites, beschouwt Google die als aanbevelingen. En de zoekmachine vindt die belangrijk: hoe hoog Google uw website inschat, wordt voor 50% bepaald door de vorm en de inhoud ervan, maar voor de andere 50% kijkt Google naar de externe links die naar uw website doorverwijzen.

Iedere goede backlink telt, maar de vorm en de inhoud van uw website is net zo belangrijk

In de beginjaren van Google was PageRank (uitgevonden door Larry Page) het belangrijkste criterium om de waarde van een website vast te stellen: hoe meer PageRank uw website had, hoe hoger die terechtkwam in de organische zoekresultaten van Google, voor een relevante zoekopdracht.


Hoe meer externe websites doorlinkten naar uw website, hoe hoger uw PageRank. Google maakte geen onderscheid tussen de verschillende links: hoe meer, hoe liever. Sindsdien zijn er een paar updates geweest van het Google-algoritme - ‘Panda’ en ‘Penguin’ - en tegenwoordig houdt Google vooral rekening met de kwaliteit van de backlinks, niet langer met de kwantiteit. En dat is een heel ander verhaal.

Staat uw website in de top 30 van Google maar wilt u die helemaal bovenaan krijgen? Dat kan dankzij Keyboost.

 

Vraag de gratis Keyboost-test aan

 

Wilt u meer weten over de interne keuken ven Google? Of tips om betere webpagina's te schrijven? Abonneer u hier op onze gratis nieuwsbrieven

‘Help, er bestaan slechte links naar mijn website!’

Als website-eigenaar hebt u maar in beperkte mate controle over de links die van andere websites naar de uwe verwijzen. Dat geldt zeker voor websites die al een hele tijd bestaan en een verleden meedragen uit de tijd toen het er niet toe deed van welke websites die backlinks vandaan kwamen. Maar dat betekent niet meteen dat Google uw website onherroepelijk lager inschat.

Lees meer…

Er bestaan aardig wat misverstanden over de penalty’s van Google. De zoekmachine zal een website die een link ontvangt van een domein of website met lage waarde niet onmiddellijk penaliseren. Google negeert die links gewoon, ook al omdat de zoekmachine niet objectief kan vaststellen of die backlinks er ongevraagd staan of aangekocht zijn. Gelukkig maar, anders zou u gemakkelijk een concurrent van uw eigen website kunnen uitschakelen door op verdachte websites links naar de website van die concurrent te zetten.
Als uw website overdreven veel ‘verdachte’ backlinks heeft, reageert Google met een waarschuwing via Google Webmaster, met de vraag om die links te laten verwijderen of te disavowen. U krijgt altijd de kans om het nodige te doen en daarna een aanvraag in te dienen om uw website opnieuw te evalueren.

Extra tekst dichtklappen

Wilt u in de praktijk ervaren wat Keyboost voor de positie van uw website kan betekenen? Vraag de gratis Keyboost-test aan, voor één keyword:

 

Klik voor het aanvraagformulier

 

Verschillende soorten backlinks hebben een verschillende waarde 

Vaak bestaat een backlink naar uw website uit een stukje tekst, de ankertekst. Aan de hand van die ankertekst schat Google in hoe waardevol die link is. Het komt erop aan dat uw website een zo natuurlijk mogelijk linkprofiel heeft: een goede mix van verschillende backlinks naar uw website zorgt ervoor dat uw linkprofiel er voor Google prima uitziet.

Lees meer…

Enkele voorbeelden:
 • Ankerteksten met exacte keywordmatch: de tekst van de backlink komt precies overeen met het keyword waarvoor die specifieke webpagina of landingspagina geoptimaliseerd is. Dit zijn heel waardevolle backlinks als die van waardevolle websites komen, maar ze staan maar beter niet te veel op verdachte sites. Ooit was het veelvuldig plaatsen van dit soort backlinks een ‘black hat’-techniek om een bepaalde webpagina goed te laten scoren voor een bepaald keyword. Dat maakt het voor Google gemakkelijk om te beoordelen: als de ankertekst van te veel - of nog erger, van alle - links van andere websites precies overeenkomt met een keyword, is er zeker wat aan de hand. Links met ankerteksten met exacte keywordmatch zijn prima op een paar waardevolle en relevante externe websites, maar let op voor een overdosis.
 • Ankerteksten met gedeeltelijke keywordmatch: als uw webpagina geoptimaliseerd is voor het keyword ‘backlinks’, zijn mogelijke voorbeelden van deze ankerteksten: ‘Voordelen van backlinks’. ‘Meer bezoekers dankzij backlinks’, ‘Goede backlinks via Keyboost’ of langere ankerteksten zoals ‘Een betere positie in Google dankzij een slim gebruik van backlinks’. Deze backlinks zijn natuurlijker dan die met als ankertekst alleen het keyword. Ook hier: te vaak het keywords in backlinks vindt Google even verdacht als overmatig gebruik van die keywords op uw eigen webpagina’s (‘keyword stuffing’).
 • Keywordgerelateerde ankerteksten: synoniemen van het keyword waarvoor uw landingspagina is geoptimaliseerd en eraan gerelateerde woorden. Voorbeelden van dergelijke ankerteksten voor een landingspagina die geoptimaliseerd is voor ‘backlinks’: ‘inkomende links’, ‘gratis link plaatsen’ en ‘linkbuilding service’.
 • Generieke links: dit zijn links die op zichzelf weinig inhoud hebben: ‘Klik hier’, ‘Lees hier meer’, ‘Meer info’ enz. In de meeste tips over het schrijven van goede webcontent word aanbevolen dit soort nietszeggende links te vermijden en altijd relevante ankerteksten te gebruiken. In de praktijk komen dit soort links veelvuldig voor, vandaar dat Google ze heel natuurlijk vindt. Voor menselijke gebruikers kunnen die links geoptimaliseerd worden zonder dat het generieke karakter verloren gaat: ‘Klik hier voor tips over backlinks’, ‘Meer info over goede backlinks’.
 • Naakte links: de eenvoudigste en natuurlijkste backlinks naar een ander website of webpagina, in de vorm van een URL of internetadres: ‘https://www.keyboost.eu’, ‘www.ipower.eu’, ‘keyboost.vlaanderen’. Dit soort links zijn heel herkenbaar, zowel voor menselijke gebruikers als voor zoekmachines.
 • ‘Merknaam’-ankerteksten: backlinks met als ankertekst de naam van uw bedrijf of van een merknaam van uw bedrijf, zoals ‘Keyboost’ of ‘SEO Page Optimizer’ of ‘@iPower’. Google pikt de relevantie van deze ankerteksten voor uw website gemakkelijk op. Maar nog belankrijker: ze bevestigen de reputatie van uw bedrijf en/of uw producten of diensten als een sterk merk.
 • Een paar speciale links:
  • Afbeeldingen: het is mogelijk om van een afbeelding een link te maken, dus ook een backlink. Google en andere zoekmachines kunnen een afbeelding niet ‘zien’ en weten niet hoe relevant die is voor de externe pagina, noch voor de bestemmingspagina. Daarvoor vertrouwen ze op de alt-informatie in de image-tag. Die alt-informatie is daarom ook te beschouwen als de ankertekst van een link of een backlink.
  • Interne links: Backlinks zijn links van andere websites naar uw website, interne links zijn links van uw eigen website naar andere webpagina’s binnen die website. In de praktijk hebben die links voor Google weinig waarde, maar dergelijke interne links zijn wel belangrijk, zelfs noodzakelijk, om een bepaald percentage aan links per pagina te bereiken waardoor Google uw website op het gebied van vorm en inhoud op dezelfde hoogte inschat als concurrerende websites. Ook de ankertekst van interne links is belangrijk. Voor meer informatie hierover: maak gebruik van de gratis analyse per dag via SEO Page Optimizer: www.seopageoptimizer.vlaanderen

Extra tekst dichtklappen

Vindt u het verzamelen van backlinks een te moeilijke en tijdrovende inspanning? Doe dan een beroep op Keyboost. Probeer gratis uit wat Keyboost voor uw website kan betekenen en vraag de gratis Keyboost-test aan.

 

Klik hier en vul het aanvraagformulier in

 

Wanneer zijn backlinks naar uw website kwalitatief en wanneer niet?

Zorg er altijd voor dat uw website een zo natuurlijk mogelijk linkprofiel heeft. Bij het beoordelen van backlinks moet u zich de volgende vragen stellen:

Zijn die links relevant?

Lees meer…

Als er alleen maar backlinks naar uw website komen van websites die niets met uw bedrijf of vakgebied te maken hebben of waarvan de content totaal geen verband houdt met de content van uw website of van de webpagina ervan waarnaar gelinkt wordt, dan heeft het algoritme van Google dat vroeg in de gaten. Die links kunnen niet veel kwaad - Google negeert ze gewoon - maar ze leveren uw website weinig steun op.
Een voorbeeld: Uw bedrijf verkoopt huishoudtoestellen online en er staan links naar uw website op een heleboel startpagina’s: over fotografie, over webdesign, over uitgaan, enz. Google hecht sowieso weinig waarde aan links van startpagina’s, maar al helemaal niet aan deze, die niets te maken hebben met uw website of webshop. Links van landingspagina’s over huishoudtoestellen, over huwelijkscadeaus, over keukenaccessoires en dergelijk leveren u wel (een klein beetje) extra waarde op.

Extra tekst dichtklappen

Hebben backlinks een goede mix van ankerteksten?

Lees meer…

Backlinks kunnen verschillende soorten ankerteksten hebben. De links van andere websites naar de uwe bestaan in het ideale geval uit een goede mix van verschillende soorten ankerteksten. Dat zorgt voor  een natuurlijk linkprofiel. Het is sowiesoe een goed idee om zuinig zijn met backlinks die exact het keyword bevatten waarvoor uw website of landingspagina geoptimaliseerd is, omdat Google wantrouwig staat tegenover die situatie. Meer uitleg hierover staat in het voorgaande punt, over de verschillende soorten ankerteksten.

Extra tekst dichtklappen

Hoe goed is de reputatie van de webpagina die naar de mijne linkt?

Lees meer…

Dit vindt Google heel belangrijk. De zoekmachine kijkt naar de reputatie van de webpagina (niet per se van de hele website, maar er is wel een verband) met daarop de backlink naar uw website. Als de webpagina met de inkomende link een sterke reputatie heeft, is de link naar uw website van hoge waarde.
De PageRank van de webpagina met de inkomende link was vroeger bepalend voor de reputatie daarvan: een hoge PageRank betekende een goede reputatie. Tegenwoordig houdt Google met een heleboel andere factoren rekening - en maakt die factoren niet bekend. Er zijn services op het internet die een indicatie geven van de reputatie van webpagina’s, bijvoorbeeld Majestic SEO. De Webmaster Tool van Google is een prima hulpmiddel om te weten te komen welke websites met een minder goede reputatie backlinks plaatsen naar uw website. Als u te veel links van die websites hebt en als die links er lange tijd onveranderlijk blijven staan, is het een goed idee om die proberen weg te werken. Dat kan door de eigenaar of webmaster van de verdachte websites te vragen om de link te verwijderen of door de website te markeren via de disavow-tool van Google.

Extra tekst dichtklappen

Waar staat de link ergens op de externe webpagina?

Lees meer…

Een prominent zichtbare link naar uw website is natuurlijk het interessants voor menselijke bezoekers, daar zullen die sneller op klikken. Voor zoekmachines als Google zien alle links er zo’n beetje hetzelfde uit. Maar de plaats waar die links staan, kan wel belangrijk zijn. Staat uw link ergens in een blok tekst, zonder andere links in de buurt? Dan zal Google die eerder beschouwen als een waardevolle, natuurlijke link. Staat de backlink naar uw website in de buurt van andere links naar websites van bedrijven met een goede reputatie en autoriteit in uw vakgebied? Dan is ook dat een waardevolle link. Staat de backlink naar uw website in een lange lijst met andere links waarmee uw bedrijfsactiviteit weinig of geen verband houdt? Dan zal Google wellicht weinig waarde toekennen aan die link.

Tekst dichtklappen

Wilt u het linkbuilding-proces voor uw website versnellen zonder dat uw linkprofiel eronder lijdt? Besteed uw linkbuilding-inspanningen uit aan Keyboost. Ervaar eerst dat Keyboost echt werkt via de gratis test.

 

Klik hier om het formulier in te vullen

 

Ook ‘nofollow’-links zijn belangrijk, minder voor uw positie in Google, wel voor extra bezoekers en nieuwe klanten

Heel schematisch: PageRank van een waardevolle pagina wordt via de links erop doorgegeven aan de pagina’s waarnaar gelinkt wordt. Dat is niet altijd handig of gewenst. Daarom heeft Google het attribuut ‘nofollow’ geïntroduceerd voor backlinks. Verantwoordelijken van de zoekmachine beweren dat nofollow-links totaal geen invloed hebben op posities, noch van de webpagina’s die links sturen, noch van de webpagina’s die ontvangen. Maar toch zijn nofollow-links zeker nuttig

Lees meer…

Beheerders van populaire websites met reactiemogelijkheden en blogs werden gek van spammers die willekeurige reacties plaatsten met links, met als enige doel PageRank af te leiden van die populaire websites en blogs naar hun websites van bedenkelijke reputatie. Op die manier maakten ze hun eigen websites in de ogen van Google belangrijker dan ze eigenlijk waren en veroverden ze ten onrechte een hogere positie. Daarom introduceerde Google in 2005 het attribuut ‘nofollow’ dat u sindsdien aan een link kunt verbinden. Wie van een link op zijn website een ‘nofollow’-link maakt, meldt daarmee aan Google dat hij of zij niets te maken heeft - en wil hebben - met de webpagina waarnaar gelinkt wordt.

Hebben ‘nofollow’-links op uw  pagina een gevolg voor de positie ervan in Google?

Volgens de informatie van Googlezelf houdt Google totaal geen rekening met ‘nofollow’-links bij het bepalen van de waarde van de webpagina waarop die staan. Het zijn voor Google gewoon links waarvoor geen PageRank wordt doorgegeven. Of de bestemmingspagina van de ‘nofollow’-link de belangrijkste webpagina is van een bekend en waardevol merk of een waardeloze linkpagina op een als verdacht bekend staand domein, voor de positie van de webpagina waar de link op staat maakt dat voor Google geen verschil.

Hebben ‘nofollow’-links een gevolg voor de positie van de webpagina waarnaar die verwijzen?

Volgens de informatie van Google zelf is dat niet het geval. De bestemmingspagina van een ‘nofollow’-link krijgt alleen geen PageRank doorgegeven van de webpagina waar de link op staat, dat is alles.
‘Nofollow’-links maken een belangrijk deel uit van een natuurlijk linkprofiel. 

Welk voordeel heeft een ‘nofollow’-link naar uw website of landingspagina?

Omdat er geen PageRank ‘doorgeschoven’ wordt van de webpagina waarop de ‘nofollow’-link staat, heeft die link geen enkele invloed op de positie van uw website of landingspagina in Google. Maar toch kan dergelijke link u extra bezoekers opleveren, op heel natuurlijke wijze. Als de boodschap van de tekst waarin de link staat interessant genoeg is, dan zullen menselijke gebruikers er ongetwijfeld op klikken en op uw website terechtkomen. En daar doet u het uiteindelijk voor: extra bezoekers worden in het beste geval nieuwe klanten.
Bovendien zorgen ‘no-follow’-links voor een natuurlijk linkprofiel, en dat wordt door Google hoog gewaardeerd. En een linkprofiel met ‘nofollow’-links ziet er best wel natuurlijk uit.

Extra tekst inklappen

Doe voor een goede distributie van ‘dofollow’- en ‘nofollow’-links een beroep op de expertise van Keyboost en kies voor een Keyboost-account. Vraag de gratis Keyboost-test aan en u ziet met eigen ogen dat het werkt.

 

Klik hier om voor de gratis test

 

Linkbuilding do’s & don’ts: waar kunt u maar beter op letten?

Linkbuilding is een belangrijk onderdeel van uw inspanningen voor zoekmachineoptimalisatie en een efficiënte manier om de zichtbaarheid van uw website te verbeteren. Het kost tijd en moeite, maar als u het goed doet, heeft het een gunstig effect op de positie van uw website bij de organische zoekresultaten van Google. Een lijstje met linkbuilding do’s & don’ts:

Linkbuilding: wat kunt u zeker wel doen?

Lees meer…

 • Zorg voor een goed geoptimaliseerde, professionele en aantrekkelijke website. Hou die up-to-date en zet er regelmatig nieuwe en interessante content op. Dat zorgt ervoor dat andere eigenaars van websites sneller naar uw website zullen linken.
 • Richt u tot uw doelgroep. Onderzoek welke keywords ze gebruiken bij hun zoekopdrachten in Google en schrijf daar specifieke landingspagina’s voor.
 • Hou belangrijke content (video, audio, tekst) niet voor uzelf maar zorg ervoor dat derden er gemakkelijk naar kunnen linken of zelfs opnemen in hun eigen content. Mensen linken sneller naar uw website als u dat voor hen zo gemakkelijk mogelijk maakt.
 • Spoor blogs en forums op die interessant zijn voor uw vakgebied en doe actief mee met het plaatsen van commentaren en opmerkingen. Zorg dat uw tekst een informatieve meerwaarde biedt.
 • Gebruik de sociale media om een connectie te maken met klanten, leveranciers en zelfs collega’s-concurrenten. Laat zien dat u een ernstige leverancier, klant en collega-concurrent bent die verstand heeft van zijn bedrijfsactiviteit.
 • Publiceer belangrijk nieuws over uw bedrijf niet alleen op uw eigen website maar op voor uw bedrijfsactiviteit belangrijke nieuwswebsites. Helemaal mooi wordt het als u via persberichten ook de traditionele media (kranten, radio, tv) bereikt.
 • Probeer links naar uw website gepubliceerd te krijgen op belangrijke en betrouwbare websites. Monitor wie er naar uw website linkt en verwijder eventuele minder gunstige links, vooral als die te lang blijven bestaan. Gebruik hier de ‘disavow’-tool van Google Webmasters voor.
 • Plaats op verschillende pagina’s van uw website links naar die specifieke landingspagina’s van uw eigen website die u onder de aandacht wilt brengen - niet alleen naar uw homepage.
 • Hou uw eigen linkprofiel in de gaten en zorg ervoor dat dit zo natuurlijk mogelijk is.
Extra tekst inklappen

Linkbuilding: wat doet u maar beter niet?

Lees meer…

 • Koop niet domweg links van linkfarms. In de meeste gevallen zijn dat links met bedenkelijke ankerteksten die veel te lang onveranderlijk op onveranderlijke en verdachte en meestal anderstalige websites staan. In het beste geval negeert Google die links, in het slechtste geval leiden die tot een waarschuwing - en dan moet u de links laten verwijderen of disavowen - en eventueel tot een penalty.
 • Wissel bij voorkeur geen links één-op-één uit met andere websites: u plaatst een link naar de andere website in ruil voor een link naar uw website. In de praktijk houden zoekmachines zoals Google weinig of geen rekening met dat soort links, behalve als die linkuitwisseling gebeurt tussen relevante websites die allebei door Google als belangrijk worden beschouwd.
 • Wees niet ontmoedigd als u veel ‘nofollow’-links krijgt naar uw website. Die mogen dan weinig invloed hebben op uw positie bij de zoekmachine, ze kunnen wel voor extra bezoekers zorgen en ze dragen in ieder geval bij tot een natuurlijk linkprofiel.
Extra tekst inklappen


Keyboost zorgt voor kwaliteitsvolle backlinks en door de maandelijkse inspanning zijn die dynamisch en wekken zij nooit de argwaan op van de zoekmachines. Ervaar zelf dat Keyboost werkt via de gratis test en vraag die hier aan.

 

Naar het aanvraagformulier

 

Bij het beoordelen van hoe relevant een website - of beter, een landingspagina - is voor een specifieke keyword, kijkt Google in de eerste plaats naar twee aspecten:

 • Voldoen alle onderdelen van de website aan de normen die gelden voor de websites die al een toppositie hebben voor dat keyword (vorm)? Komt de content overeen met die goed scorende websites (inhoud?)

  Check zelf of uw landingspagina voor een specifiek keyword wat vorm en inhoud voldoende overeenkomt met de pagina’s die voor dat keyword al een toppositie is. Gebruik de tool SEO Page Optimizer voor één GRATIS analyse PER DAG:

  www.seopageoptimizer.vlaanderen

   

 • Zijn er voldoende waardevolle en natuurlijke backlinks van onverdachte externe websites naar die landingspagina om die laatste als even relevant te beschouwen als de websites die al een toppositie hebben voor dit keyword?

  Vertrouw voor waardevolle backlinks op de service van Keyboost. Vraag de gratis Keyboost-test aan en u ziet met eigen ogen dat het werkt, zonder risico en zonder dat het u tot iets verplicht:

  Gratis Keyboost-test

   

Haal de top 30 van Google dankzij een geoptimaliseerde website

Hoe dan ook: de vorm en de inhoud van uw website is minstens zo belangrijk als de externe links ernaartoe. Vandaar dat die vorm en inhoud uw aandacht meer dan verdient: niet alleen Google houdt daar voor 50% rekening mee, de vorm en vooral de inhoud van uw website moet een willekeurige bezoeker overtuigen om uw klant te worden, en daar gaat het ten slotte om.

Wilt u checken of uw website voor een specifiek keyword kwalitatief op dezelfde hoogte staat als de webpagina’s die daarvoor al topposities bereikt hebben. Wilt u uw eigen website optimaliseren aan de hand van praktische richtlijnen? Gebruik SEO Page Optimizer, voor één GRATIS analyse PER DAG: www.seopageoptimizer.vlaanderen

 

Waardevolle backlinks verzamelen kost tijd en moeite, maar ze zorgen voor hogere posities in de organische zoekresultaten van Google. Het resultaat: extra bezoekers, nieuwe klanten en dus een hogere omzet. Daarom is deze inspanning de moeite waard.

 Wilt u weten hoe Google bepaalt welke positie uw website krijgt in de zoekresultaten? Of bruikbare tips voor betere webpaginacontent? Abonneer u hier op onze gratis nieuwsbrieven.   
Testimonials

labougainville.com
5
In 2017 hebben we een gratis trial gehad en dit heeft ons een paar weken op de eerste pagina van Google gezet. Nu 2 jaar later staan we helaas weer op pagina 5 van google. De website is veel minder goed vindbaar merken we aan het aantal aanvragen die we de laatste tijd krijgen. Het zou dus erg welkom zijn om nog eens zo'n gratis boost te krijgen en een offerte.

strandstoelen.nl
5
Met de gratis trial is mijn pagina gestegen naar de eerste plek in Google! Super blij mee en ik ga ze zeker nog eens benaderen.
Fijn dat er een gratis boost word gegeven en dat je kunt kijken of het werkt voor je. Helaas staat mijn website www.zoetgastouderbureau.nl nog wel op pagina 3! Hopelijk kunnen we snel wat plaatsjes stijgen nog voor een betere vindbaarheid! 👍

gymjunkies.nl
5
Met de gratis trial is mijn pagina gestegen naar de eerste plek in Google! Super blij mee en ik ga ze zeker nog eens benaderen.

lift-express.nl
5
De Methode van keyboost werk erg snel, desondanks dat er een hoop mensen sceptisch zijn op internet over hun zijn. Als u twijfelt moet u maar eens de gratis trial proberen en zelf ervaren hoe snel het gaat.

caravankomfort.de
5
Key Boost van I-Power verricht uitstekend werk! ons opgegeven keyword is in een paar dagen opgeschoven van pagina 5 .......... naar pagina 1. Jawel je leest het goed,de Keyboost formule die gehanteerd wordt is extern toepasbaar, dus dit bedrijf behoeft in de eerste instantie niet in de beheerdersomgeving van onze website te zijn. Ons advies is probeer Keyboost gewoon vrijblijvend net als wij! Wij gaan in ieder geval zeker verder met deze kenners wat dat zijn het. ze verstaan hun vak.

penningvoorjehond.nl
5
Webshop is gestegen in Google! Doen wat je wat verwacht!

spiritandsports.com
5
Binnen een maand van positie 44 naar 14 met een van mijn keywoorden; op korte termijn werkt het in ieder geval! Benieuwd wat het nog meer gaat brengen in 2019.

effektri.com
5
Voor onze website hebben we een gratis keyword boost gedaan, het resultaat is geweldig. Niet alleen zijn we met ons belangrijkste keyword gestegen van de 8ste plek naar de 1ste plek in Google, ook is het terug te merken in de omzet via de website. Petje af voor hen, in het nieuwe jaar ga ik kijken voor een verdere samenwerking met hen!

taximomentje.nl
5
Ja daar kan ik kort over zijn!!! Geen grappen of sprookjes....Gewoon resultaat!🥊
Ik had mijn buik helemaal vol van alle internet marketeers die gouden bergen beloven voor een hoop geld totdat ik in contact kwam met iPower.. Zij hebben een keyword boost gedaan en het resultaat wat top! En dan bedoel ik topposities in Google. Dit is wat ik zocht en heb het in iPower gevonden. Een aanrader dus!

schippers-bouwconsult.nl
5
Zeer tevreden over de keyboard [= Keyboost - red]! Binnen enkele dagen van de top tien naar de top drie! Ga het zeker voortzetten.

vermeulenbvba.be
5
Ik was niet helemaal overtuigd bij het begin van Keyboost door IPower. Dankzij de kans die ze me gaven om een gratis test te doen steeg onze website van 43 naar 15 ! en dit volledig gratis. Op dit moment ben ik zeker overtuigd van hun diensten. Meer dan aan te bevelen !!!!

studiodevries.com
5
Ik ben helemaal tevreden over het resultaat van Keyboost van iPower. Van de 14e pagina naar pagina 1 van de Google zoekresultaten. Echt aan te bevelen, top!

mijnvoedselintolerantietest.nl
5
Ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd sceptisch ben met dit soort zaken. Iedereen kan je tegenwoordig omhoog brengen in Google; weinigen is het gegeven ook daad bij het woord te voegen en bewijs te leveren. Meestal moeten er eerst enorme bedragen betaald worden voor allerlei onderzoeken maar een daadwerkelijke prestatie blijft heel vaak uit. Met de manier van werken 'eerst proberen' en daarna besluiten of de klant wel/ niet verder wil gaan is de angel uit het geheel gehaald. Als er in de proefperiode niet is gescoord dan ga je gewoon niet verder; is er wel gescoord dan kun je verder. Prima werkwijze en bij mij heeft het in ieder geval een vierde plaats opgeleverd. Nu is het aan mij een besluit te nemen en aan de slag te gaan. IPower heeft gedaan wat zij hebben beloofd en dat zie je niet veel!
Werd benaderd door iPOWER of ik interesse had ik een keywordboost. Mijn website klimcentrumalkmaar.nl werd meteen beter gevonden en bezocht. Omdat de boost in een periode viel waarin het resultaat moeilijk te meten is werd me nog een keer een boost aangeboden. Topservice.

speedtaxi.nl
5
Ik heb via Google keyboost gekend. Omdat er zo veel partijen zijn die van alles beloven dacht ik, ik ga het even uitproberen. Ik ben zeer verbaasd! Binnen paar weken tijd ben ik flink omhoog gegaan op zoekresultaten. ZIEN IS GELOVEN! Ik raad Keyboost aan iedereen aan!

maffiakartel.nl
5
Binnen enkele dagen heeft iPower er voor gezorgd dat we gestegen zijn bij Google meerdere bezoekers hebben gekregen echt top Thanks guys

campermotiv.be
5
Het werkt.
Kars Zijlstra
web-made-easy.nl
Ik ben enthousiast over iPower en de manier waarop ze een keyword weten te boosten. Mijn keyword steeg binnen 30 dagen van een top 30 positie naar een top 10 positie. Mensen die technisch zeer onderlegd zijn en je duidelijke handvaten weten te geven om mee verder te werken. Bovendien wordt er met je meegedacht, erg fijn.